Informācija:

Laipni lūdzam Latvijas Avestas astroloģiskās asociācijas mājas lapā!

Avestas astroloģija

Dzīve katram no mums ir daudzšķautņaina un sarežģīta. Katrs no mums ir unikāls. KATRAM CILVĒKAM IR SAVS LIKTENIS. Katrs risina savus individuālos uzdevumus noteiktā laika posmā, jo mēs piedzimstam dažādi, ar savām spējām, ar saviem pagātnes nopelniem un grēkiem. Kā noskaidrot, kas tika un kas netika apgūts dzīves skolā pagājušajās dzīvēs? Kam jāpievērš īpaša uzmanība un kam nav vērts tērēt spēkus un enerģiju? Kur katram individuāli ir gaismas ceļš un kur nomaskējies ļaunums? Kā izvēlēties pareizo attīstības ceļu?


Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem palīdz rast atbildi avestas astroloģija. Tā aptver visas mūsu dzīves puses un bez tās mūsu zināšanas par sevi un pasauli ir nepilnīgas. Bet jāzina, ka viena astroloģija atšķiras no citas astroloģijas. Šobrīd ir vairāki populāri astroloģijas novirzieni un skolas, un katrai no tām ir sava specifika. Mēs skaidrosim un runāsim tikai par avestas astroloģiju!


Avestas astroloģija ir pati senākā zināmā astroloģija pasaulē un tieši avestas astroloģija pilnā apjomā dod atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem. Tikai Avestas astroloģijā visi astroloģiskie pamatojumi un secinājumi balstās uz seno āriešu mācību par Vienotu Kosmosa likumu, kur norādīts Visuma morāli ētiskais kodekss. Avestas astroloģija māca, ka cilvēks piedzimst šajā pasaulē, lai apgūtu noteiktas dzīves stundas un prasmes. Tas arī ir cilvēka uzdevums. Kā viņš to darīs, un gala rezultātā kā izdarīs, būs atkarīgs tikai no paša. To var salīdzināt ar mūsu sabiedrībā noteiktās obligātās izglītības iegūšanu. Izglītība būs, bet līmenis ikvienam būs atšķirīgs. Tas būs atkarīgs ne tikai no skolnieka prāta spējām, bet arī no uzcītības.


Jau mūsu senči teica, ka, mainot sevi, cilvēks maina arī apkārtējo pasauli. Diemžēl, ne katrs no mums zina, kā mainīt sevi, ko viņš dara pareizi un kur maldās. Šajā gadījumā cilvēkam nāk palīgā astroloģija, caur kuru var atrast atbildes uz tāda veida jautājumiem.

 

Kā jau iepriekš tika minēts, AVESTAS ASTROLOĢIJA ir ļoti sarežģīta un nopietna zinātne, kas sevī apvieno universālu zināšanu sistēmu.


Tā palīdz cilvēkam krietni paplašināt redzējumu uz apkārtējo pasauli un pilnvērtīgi to uztvert. Cilvēks sāk saprast sevi, var izskaidrot savas dzīves notikumus, paredzēt sekas, un tādā veidā kontrolēt savu rīcību.

 

Vai tas nozīmē, ka visiem cilvēkiem jāmācās astroloģija vai arī nepieciešamības gadījumā viņiem pietiekoši saņemt profesionāla astrologa konsultāciju? Ja cilvēks dzīvo harmonijā ar apkārtējo pasauli, rīkojas saskaņā ar augstākajiem likumiem, tad, protams, viņam nav lielas nepieciešamības ne pēc astroloģiskām zināšanām, ne pēc astrologa padoma. Tas ir tāpat, kā veselam cilvēkam nevajag ārstu. Par ārstiem mēs atceramies tikai tad, kad mūs sāk nopietni uztraukt veselības problēmas. Tā kā astroloģija ietver sevī universālas zināšanas par pasaules sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību, tad šīs zināšanas kaut vai minimālā līmenī var būt noderīgas ne tikai slimniekiem savas veselības uzlabošanai, bet arī veselajiem savas veselības saglabāšanai!


Kā iepriekš tika minēts, astroloģisko zināšanu apguve prasa īpašu sagatavotību no cilvēkiem, kuri nolēmuši kļūt par profesionāliem astrologiem. Šāda sagatavotība nozīmē ne tikai teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi, bet arī morāli ētisko kritēriju pārzināšanu. Avestas tradīcijā astrologs ir cilvēka dvēseles un ķermeņa dziednieks. Izveidojot horoskopu, astrologs var palīdzēt cilvēkiem orientēties gan konkrētā dzīves situācijā, gan arī visā dzīves programmā. Viņš uzņemas milzīgu atbildību par katru savu padomu, par katru savu pateikto vārdu, par katru savu darbību, kura savukārt var ietekmēt cita cilvēka brīvo izvēli. Lielos vilcienos runājot, astrologam jāparāda visi iespējamie dzīves ceļi un prognozējamās sekas tā vai cita ceļa izvēlei, bet galīgo izvēli cilvēks izdara pats. Viens no galvenajiem noteikumiem avestas mācībā par zvaigznēm ir sekojošs – izvēles brīvība un katra personīgā atbildība par šo izvēli. Pie tam noteikti jāatceras, ka ar astroloģisko metožu palīdzību tiek veidotas PROGNOZES, nevis pareģojumi. Šie divi jēdzieni ir absolūti atšķirīgi un ar dažādiem mērķiem.


Avestas astroloģija ir visaptveroša mācība. Tā palīdz izprast sevi, ļauj noteikt talantus un spējas, izvēlēties atbilstošu profesiju, prognozēt nākotnes notikumus, risināt partnerattiecības ģimenē, kolektīvā, sabiedrībā.


Medicīniskā astroloģija pēta ķermeņa un atsevišķu orgānu uzbūvi, nosaka uzņēmību pret slimībām, nosaka slimību cēloņus un ārstēšanas veidus.

 

Karmiskā astroloģija ļauj noteikt iepriekšējo dzīvju ietekmi uz cilvēku.

 

Liela uzmanība tiek pievērsta genoskopam, jo cilvēka unikalitāti nosaka ne tikai viņa paša piedzimšana, bet arī viņa senču summārā ietekme.

 

Astromineraloģija saskaņā ar cilvēka horoskopu ļauj noteikt pozitīvo vai negatīvo minerālu ietekmi.

 

Astroģeogrāfija palīdzēs izvēlēties to valsti vai pilsētu, kur cilvēkam būs visvieglāk sevi realizēt.

 

Īpaša uzmanība avestas astroloģijā tiek pievērsta cilvēka vārda izvēlei. Vārdam ir jāsaskan ar horoskopu un jāveicina dzīves uzdevumu izpilde, nevis jāliek šķēršļi ceļā.

 

Kā redzam, grūti iedomāties kādu cilvēka darbības jomu, kura nepakļautos Kosmiskajam likumam. Gribam mēs to vai negribam, avestas astroloģijas principi darbojas neatkarīgi no tā. Mūsu tiesības ir tikai iemācīties pielietot šos likumus savas attīstības labā.


(Citāti izmantoti no P.Globas materiāliem)


Prognozes